ZIMNÍ OLYMPIÁDA V PEKINGU 2022

Čínská lidová republika se stala hostitelem zimních olympijských her 2022. V posledních letech se však ještě více ukazuje obrovský rozsah čínského potlačování lidských práv i agresivní mezinárodní politiky. Čína využívá tyto olympijské hry, aby se pokusila vylepšit svou globální image, zakryla potlačování lidských práv a svobod a ukázala celému světu své enormní bohatství. 

Je potřeba, aby hlasy z celého světa, čínské vládě připomenuly, že dodržování lidských práv a mezinárodních závazků je pro Čínu povinností a také základem pro to, aby mohla být respektovanou velmocí.  

CENZURA 

Novináři a média jsou pod neustálým dozorem čínské vlády. Je extrémně omezováno, jaké informace se dostanou na veřejnost, stejně je filtrován obsah ze zahraničních médií. Necenzurovaný internet v Číně neexistuje. Nevyhovující názory jsou odstraňovány a umlčovány. Kdo se dlouhodobě odmítá podvolit cenzuře, je pronásledován a většinou také bývá umlčen násilím. Cenzura se promítá do každého aspektu života: práce, školy, volnočasové aktivity nebo sociální sítě. Zasahuje i do zpravodajství z olympijských her. Také kvůli čínské cenzuře není umožněn mezinárodní dohled nad dodržováním základních lidských práv.  

SLEDOVÁNÍ A NEUSTÁLÝ DOZOR 

Režim využívá sledovací technologie klikvidaci soukromí, předpovědi chování a manipulaci svých občanů. Nepřetržitý vládní dohled je přítomen od velkých měst až po venkov. Lidé jsou sledováni ve fyzickém i online světě. Ke sledování jsou používány nejen kamery (i ty na rozpoznávání obličejů), ale také sledovací software, screening textových konverzací a masivní sběr uživatelských dat o každodenním životě.  Vše je sbíráno a zpracováváno bez souhlasu sledovaných. Kvůli moderním technologiím a umělé inteligenci jsou soukromá data zneužívána v systému efektivní manipulace a kontroly. Čína v této oblasti kooperuje s firmou Huawei, která je dvojkou na globálním trhu s chytrými telefony.  

KONCENTRAČNÍ TÁBORY, REPRESE MENŠIN A KULTUR 

Statisíce Ujgurů jsou zavírány do koncentračních táborů. Zde jsou oběťmi násilné převýchovy, nucených prací a ponižování. Existenci těchto táborů Čína zamlčuje. Průkazně jsou potvrzeny i informace o povinných sterilizacích ujgurských žen. Mezinárodním pozorovatelům je zakázáno nezávislé prošetření situace. Podobně jako Ujgurové trpí také Tibeťané, včetně tibetských buddhistů. I oni jsou čínskou vládou systematicky perzekvováni, trestáni a pronásledováni za praktikování svých tradic a náboženství. Tibetská náhorní plošina je úmyslně osídlována většinovou populací, která nerespektuje a mnohdy ničí tibetskou kulturu a tamní zdroje vody pro miliony lidí jsou ničeny těžkým a neohleduplným průmyslem. 

UMLČOVÁNÍ OPOZIČNÍCH NÁZORŮ

Opoziční názory jsou v Číně potlačovány nejen zastrašováním a násilím, ale také vylučováním ze společnosti i kvůli tzv. systému sociálního kreditu, který proti disidentům a politicky nepohodlným lidem poštvává jejich rodiny a přátele. Právo na svobodný názor nebo protest je brutálně odepíráno, odpůrci režimu jsou pronásledování, vězněni, mučeni i popravováni. Stále se také mlčí o policejní brutalitě a vraždách na náměstí Nebeského klidu během studentských protestů v roce 1989. Hongkong je i přes deklarovanou svobodu a autonomii pod neustálým a rychle rostoucím politickým a policejním tlakem.  

CO CHCEME?

 • Vyzýváme k okamžitému propuštěné pěti nespravedlivě pronásledovaných ochránců lidských práv, kterým Čína postupně likviduje profesní, soukromý i fyzický život:
  • Zhang Zhan,
  • Ilham Tohti
  • Li Qiaochu
  • Gao Zhisheng
  • Ranchen Tsultrim
 • Chceme, aby bylo hlasitě upozorňováno na systematické porušování lidských práv v Číně.
 • Apelujeme, aby od veřejnosti a zejména politiků zazněl jasný hlas, že situace v Číně není v pořádku.
 • Prosazujeme, aby byly olympijské hry připomenutím toho, že k olympismu patří také respekt k lidské důstojnosti a základním etickým principům. Nejde čistě jen o sport.

CO NECHCEME?

 • Nevyzýváme k tomu, aby se OH v Číně zrušily. Našim cílem je zprostředkování nezávislých informací o Číně, zvýšení povědomí o problému a využívání nenásilného aktivismu. 
 • Nechceme, aby docházelo k hanění a pranýřování sportovců, kteří se OH účastní. Tlak musí směřovat především na čínský totalitní režim.